Stosownie do zapisów art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach publikuje sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Sprawozdania są udostępnione w plikach pdf.