Skład Zarządu Koła:

Przewodnicząca Zarządu Koła: Aniela Gemba

Wice-przewodnicząca Zarządu Koła: Agata Nikodem

Skarbnik Zarządu Koła: Sabina Marchewicz

Sekretarz Zarządu Koła: Monika Wierzba

Członek Zarządu Koła: Agnieszka Cybulska

Członek Zarządu Koła: Judyta Bolda

Członek Zarządu Koła: Anna Bartoś

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Pietruszewska

Członek Komisji Rewizyjnej: Anna Matkowska

Członek Komisji Rewizyjnej: Anna Żylińska