Placówka istnieje od 1 stycznia 1998 roku.

W chwili obecnej Zespół Terapeutyczny obejmuje pomocą ponad 180 dzieci z terenów powiatów: starogardzkiego, kościerskiego, tczewskiego, gdańskiego i innych. Placówka obejmuje wsparciem dzieci i młodzież od 0 do 16 r.ż. z różnymi deficytami.

Z roku na rok Zespół Terapeutyczny rozwija się i udoskonala tak, aby w jak najlepszy sposób pomagać dzieciom i ich rodzinom.

Poza terapią specjalistyczną organizujemy również konferencje, warsztaty oraz szkolenia dla rodziców, nauczycieli, lekarzy. Prowadzimy diagnozy przesiewowe. Organizujemy pikniki integracyjne, wycieczki, zabawy. 

 

Prowadzimy następujące formy wsparcia:

 

 • Trening postaw społecznych i rozwoju emocjonalnego (psycholodzy)
 • Trening samodzielności komunikacyjnej (logopedzi)
 • Trening poznawczy z samoobsługą (pedagodzy specjalni)
 • Trening samodzielności motorycznej (fizjoterapeuci)
 • Funkcjonalny trening sensomotoryczny (terapeuta SI)
 • Trening widzenia i sprawności ręki (tyflopedagog)
 • Trening współpracy w grupie (pedagodzy, terapeuci)
 • Trening samodzielności w środowisku domowym (fizjoterapeuci, pedagodzy)
 • Trening kontaktu ze światem natury (terapeuta, pedagog)
 • Konsultacje lekarskie (lekarze specjaliści)
 • Intensywne Bloki Terapeutyczne
 • Zespół Diagnostyczno – Ewaluacyjny
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (we współpracy z NPP-P)

 

Niektóre ze stosowanych metod i form pracy:

 

 • Diagnoza interdyscyplinarna
 • Psychoterapia
 • Praca z rodziną
 • Konsultacje lekarskie (lek. rehabilitacji, lek. neurolog dziecięcy, lek. psychiatra dziecięcy)
 • Terapia widzenia
 • Terapia ręki
 • Integracja sensoryczna
 • Ćwiczenia artykulacyjne
 • Alternetywne i wspomagające metody komunikacji AAC
 • Terapia z wykorzystaniem Cyber Oka
 • Masaż narządów artykulacyjnych
 • Terapia werbo-tonalna
 • Trening samoobsługi
 • Trening słuchowy wg A.Tomatisa
 • Trening gryzienia
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda B.Rocławskiego
 • Kinezyterapia
 • Rehabilitacja z użyciem taśm TheraBand
 • Terapia Master Kids
 • rehabilitacja w kombinezonach DUNAG
 • Terapia neurofizjologiczna metodą Vojty
 • Terapia NDT Bobath
 • Aktywna jazda na wózku
 • Arteterapia
 • Ruch rozwijający W. Sherborne
 • Zabawy Fundamentalnych
 • Muzykoterapia 
 • Zooterapia - dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia

 

Do udziału w projekcie finansowanym przez PFRON zakwalifikowane zostają dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Placówka realizuje projekty  finansowane ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.