Warsztat Terapii Zajęciowej w Skarszewach istnieje od 10.01.2000r. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,

zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

WTZ jest przeznaczony dla 35 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności i prowadzi zajęcia na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji Terapii oraz ergoterapię w pracowniach:

- Stolarskiej,

-  Wikliniarsko-stolarskiej

- Rękodzielniczo-kaletniczej

- Modelarsko - ogrodniczej

- Kulinarno - dekoracyjnej

- Przyrodniczo - florystycznej

- Multimedialnej

 

 

Treningi prowadzone w placówce:

  • Trening umiejętności teoretycznych i praktycznych potrzebnych do podjęcia zatrudnienia - doradztwo zawodowe, praktyki zawodowe oraz terapia zajęciowa w pracowniach (nauka i ćwiczenie konkretnych umiejętności).
  • Trening umiejętności w zakresie podstawowych wiadomości edukacyjnych – zajęcia mające na celu naukę bądź utrwalenie umiejętności czytania, pisania, liczenia itp.
  • Trening rozwijania umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w środowisku – kształtowanie oraz doskonalenie orientacji czasowej, punktualności, systematyczności podczas zajęć; zachęcanie do większej samodzielności, do dbania o swój wygląd zewnętrzny, higienę i zdrowie oraz nauka gospodarowania własnymi pieniędzmi.
  • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych – kształtowanie właściwych postaw społecznych, nauka prawidłowego komunikowania się z innymi osobami, zachęcanie do budowania relacji, współpracy, zaradności; doskonalenie umiejętności pełnienia ról w społeczeństwie poprzez zajęcia tematyczne, naukę wypełniania druków urzędowych, zachęcanie do samodzielnego załatwiania swoich spraw; zajęcia logopedyczne mające na celu usprawnienie narządów artykulacyjnych, co w dalszym efekcie ułatwi komunikację oraz zajęcia z psychologiem.
  • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego – zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez różne formy aktywności, m.in. Klub Wędkarski „PSTRĄG”, udział w Redakcji Gazetki „Żyj w pełni”,  udział w muzykoterapii,  zachęcanie do czynnego udziału w imprezach integracyjnych i kulturalnych oraz w zajęciach kreatywnych.
  • Rehabilitacja lecznicza – mająca na celu poprawę lub  utrzymanie sprawności ruchowej, uzyskanie sprawności motorycznej, która pozwoli na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności samoobsługowych, w tym higienicznych oraz przemieszczanie się na terenie otwartym.

Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skarszewach jest pani Judyta Bolda.