Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką niepubliczną działającą na prawach porani publicznych.

Nadzór nad placówką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Placówka istnieje od 1 września 2008r. Dyrektorem poradni jest pani Agnieszka Cybulska.

Nasza placówka zajmuje się diagnostyką oraz terapią dzieci i młodzieży. Jednak głównym zadaniem jakie przed sobą stawiamy jest prowadzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju jako wielospecjalistycznej i kompleksowej pomocy małemu dziecku i jego rodzinie.