Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Oleńka” istnieje od 1 września 2010 roku.

 

Nazwa wywodzi się od imienia Aleksandry Mollin –  niepełnosprawnej, 3 letniej inicjatorki niniejszego punktu przedszkolnego.

 Pierwszym dyrektorem Niepublicznego Punktu przedszkolnego „Oleńka” była Pani Agnieszka Cybulska. Od września 2012 r. funkcję dyrektora pełniła Pani Agnieszka Mazur. Od 1 września 2019r. dyrektorem placówki była Pani Aleksandra Wilczewska.

Obecnie od sierpnia 2020 dyrektorem placówki jest Pani Paulina Babinek.

 

Przedszkole ma do dyspozycji cztery dobrze wyposażone sale zabaw wraz z sanitariatami, duży ogród przedszkolny, w którym znajduje się przestronny, kolorowy plac zabaw o nazwie „Fikolandia”.

 

Punkt Przedszkolny zatrudnia  wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. Kadra systematycznie doskonali swoje umiejętności  i podwyższa wykształcenie. Wspólną cechą wszystkich naszych nauczycieli jest zaangażowanie w kontakt z dziećmi i ich rodzicami, troskliwość, cierpliwość i szacunek dla indywidualności każdego dziecka. 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Naszym celem w myśl proponowanych przemian jest wychowanie

zdrowego społeczeństwa oraz to, aby dzieci niepełnosprawne miały możliwość uczestnictwa w różnych formach aktywności, które dla rozwoju każdego z nich są odmienne i spontaniczne.

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego
 • rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka
 • w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym,
 • kulturowym i społecznym.
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu
 • swoich uczuć.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia
 • sobie z porażkami.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki
 • (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci
 • i rodziców).

Przedszkole

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fzyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.