Dnia 25 sierpnia 2009 roku o godzinie 11.00 w Starogardzie Gdańskim przy ul. Św. Elżbiety 3a miało miejsce uroczyste otwarcie nowej placówki: Mieszkań Chronionych - Treningowych.

Uruchomienie tej placówki było możliwe dzięki środkom finansowym uzyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogłoszonego konkursu „sieć oparcia społecznego”.

Dzięki tym środkom placówka została uruchomiana, a budynek, który otrzymaliśmy nieodpłatnie został wyremontowany i doprowadzony do stanu używalności na cele mieszkaniowe.

Dom mieszkań chronionych treningowych znajduje się w mieście powiatowym – w Starogardzie Gdańskim oddalonym od siedziby autora programu około 20 km.

Placówka zlokalizowana jest w domu jednorodzinnym znajdującym się blisko centrum miasta na ul. Świętej Elżbiety 3a.

 

Mieszkania Chronione – Treningowe łączą niepełnosprawnych, którzy udowadniają, że są sprawni.

Głównym celem prowadzenia Domu MCH-T jest zwiększenie samodzielności i niezależności Osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli 18 rok życia. Mieszkańcy to uczestnicy  zajęć terapeutycznych placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Skarszewach.

Taka forma wsparcia pozwala Osobom niepełnosprawnym   na  samodzielne życie i prawidłowe funkcjonowanie społeczne w chwili obecnej jak i w przyszłości. Jednocześnie jest doskonałą okazją aby zmierzyć się z własnymi ograniczeniami i lękami w sprzyjających okolicznościach – przy pomocy i opiece osoby  znanej  i zaufanej ale bez obecności Rodzica czy Opiekuna.

 

 

Obecnie Placówka realizuje projekt pt: „Dorośli - Samodzielni- Niezależni”, finansowany ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2024 roku