Wychodząc naprzeciw problemom osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Skarszewy, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach utworzyło punkt napraw wózków inwalidzkich oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Pilotażowy program

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach:

 „SOS dla Seniora”

W dniu 7 lutego 2022 roku Zarząd PSONI Koło w Skarszewach podpisał umowę z Burmistrzem Skarszew na realizację zadania: Integracyjny Marszobieg Nordic Walking "Aktywni Skarszewiacy".