Polskie Stowarzyszenie

na  rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Skarszewach Ul. Kościerska 11a 83-250 Skarszewy

 

NIP 592-20-02-487

REGON 220761674

KRS 0000307870

 Tel. (58) 588-24-63

Fax (58) 588-24-63 wew.13

 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim oodział w Skarszewach

Nr  40 8340 0001 0105 2416 2000 0001

 

 Przewodnicząca Zarządu Koła – Aniela Gemba

tel. (58) 588-24-63

 Kierownik Zespołu Terapeutycznego – Agnieszka Cybulska

tel. (58) 588-24-63 wew. 18 

Placówka czynna od 8:00 do 16:00

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej – Judyta Bolda

tel. (58) 588-24-63 wew. 17

Placówka czynna od 8:00 do 15:00

 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Monika Wierzba

tel. 512-250-573

Placówka czynna od 8:00 do 15:00

 Dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka”– Aleksandra Wilczewska

tel. (58) 588-24-63 wew. 14

Placówka czynna od 8:00 do 15:30

 Dyrektor Niepublicznej Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej – Agnieszka Cybulska

 tel. (58) 588-24-63 wew. 18 

 Placówka czynna od 8:00 do 15:30

 Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawcego – Agnieszka Cybulska

 tel. (58) 588-24-63 wew. 18 

 Placówka czynna od 8:00 do 15:30

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Przyspasabiającej do Pracy - Monika Plata

tel. (58) 588-24-63 wew. 15 

 Placówka czynna od 8:00 do 15:30