Zespół Diagnostyczno – Konsultacyjny działający w naszej placówce ma za zadanie kwalifikację beneficjentów do projektu finansowanego ze środków PFRON oraz stałą ewaluację postępów BO.

Zapisy na Zespół Diagnostyczno – Konsultacyjny odbywają się telefonicznie pod numerem 58 588-24-63  w.18  oraz osobiście I piętro pokój 102

 

Co jest ważne i co ze sobą zabrać.

Pierwsze spotkanie to ważne wydarzenie, abyśmy mogli zebrać jak najwięcej informacji będzie potrzebna Państwa cierpliwość i zaangażowanie. Ważne, aby zabrać ze sobą pełną dokumentację dziecka w tym dokumentację medyczną: książeczkę zdrowia (otrzymuje ją dziecko po urodzeniu) diagnozy medyczne, wypisy, wyniki badań np. USG mózgowia, MRI, TK i inne, dokumentację pedagogiczno – psychologiczną: opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych, opinie nauczyciela oraz inne, ponadto należy zabrać ze sobą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli nie posiadacie Państwo pełnej dokumentacji proszę się nie martwić, podstawą będzie zebrany przez nas od Państwa wywiad.

Badanie dziecka będzie odbywać się w dwóch etapach: obserwacja swobodnych zachowań dziecka (w trakcie zbierania wywiadu od jednego z rodziców) oraz bezpośredni kontakt z dzieckiem i próby diagnostyczne umożliwiające określenie potrzeb dziecka.

Po zebraniu wywiadu oraz wstępnej diagnozie zespół specjalistów kwalifikuje dziecko do określonych form wsparcia oraz zaleca (jeżeli zachodzi taka potrzeba) wykonanie dodatkowych badań i konsultacji lekarskich.

Ważne, aby w spotkaniu Zespołu brali udział oboje rodzice/opiekunowie. Ważne również, aby dziecko było wypoczęte i najedzone.

Spotkanie Zespołu trwa około 1,5 godziny.