Remont budynku przeznaczonego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych:  Zadanie 2 – Wymiana opierzenia i naprawa dachu, uzupełnienie ocieplenia, naprawa elewacji.

Zapytanie ofertowe  nr 01/VII -2018

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Postepowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

 

Zapytanie dotyczy: zamówienia publicznego

Sekcja I: Zamawiający

I.1) Nazwa i adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach, ul. Kościerska 11a, 83-250 Skarszewy, woj. pomorskie, Regon 220761674,  NIP 592-20-02-487, KRS 0000307870,

Tel./fax 58 588-24-63, http://psoni-skarszewy.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I.2) Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont budynku przeznaczonego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

Zadanie 2 – Wymiana opierzenia i naprawa dachu, uzupełnienie ocieplenia, naprawa elewacji

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 2 – Wymiana opierzenia i naprawa dachu, uzupełnienie ocieplenia, naprawa elewacji.

 

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na:

 1. a) rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
 2. b) rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
 3. c) montaż prefabrykowanych rynien dachowych
 4. d) montaż prefabrykowanych rur spustowych
 5. e) obróbki blacharskie z blachy powlekanej
 6. f) zabezpieczenie stolarki folią
 7. g) przygotowanie starego podłoża– oczyszczenie mechaniczne i zmycie
 8. h) Malowanie elewacji farbą silikonową
 9. i) zeskrobanie i zmycie starej farby
 10. j) przyklejenie warstwy siatki na ścianach
 11. k) malowanie elewacji farbą silikonową

 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 – obmiar.

2.3. Przedmiar robót należy traktować jak dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres robót. Wycena powinna opierać się również na przeprowadzonej wizji lokalnej wraz z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności materiałów i nakładów niezbędnych do wykonania zadania. W przypadku stwierdzenia koniczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarze i opisie a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy dodać je jako roboty dodatkowe w oddzielnych pozycjach.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą do spraw merytorycznych wskazaną w niniejszym ogłoszeniu.

2.4. Roboty budowlane winny być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami.

2.5. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania we własnym zakresie zaplecza socjalnego, sanitarnego, magazynowego oraz wody i prądu.

2.6. Wraz z formularzem Ofertowym należy załączyć szczegółowy kosztorys przedmiotu zamówienia.

 

II.6. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Zadanie Nr 2 – termin wykonania: 30 września 2018

 

IV.3.1. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 6 sierpnia  2018 do godziny 15.00. Miejsce: Siedziba PSONI Koło w Skarszewach ul. Kościerska 11a, 83-250 Skarszewy pokój Nr 6 I piętro (Administracja) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 w formie papierowej lub elektronicznej (oferty złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu wykonawcy). Wykonawca który złożył ofertę w formie elektronicznej, a którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poproszony o złożenie jej w formie papierowej z podpisem.