Przewodnicząca Zarządu Koła przekazuje wyjaśnienie dotyczące zapytania z dnia 18.01.2016


1. Jaka była całkowita wartość projektu oraz jaka była kwota dofinansowania,

Całkowita wartość projektu we wskazanym okresie -  414 466,72 zł; kwota dofinansowania z PFRON – 392 707,22 zł

2. Ile było wniosków o płatność,

Środki zostały przekazane w 2 transzach

3. Ile było wystawionych dowodów księgowych w ramach projektu,

Od 1 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015 wystawiono 180 dowodów księgowych

4. Ile było postępowań o zamówienie publiczne.

W ramach projektu nie było postępowań o zamówienia publiczne.

{jcomments off}