Protokół z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w trybie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 01/I-2016

1. Przedmiot zamówienia: audyt zewnętrzny projektu  pt.: „Zespół Terapeutyczny – placówka specjalistyczna dziennego pobytu PSOUU Koło w Skarszewach” na podstawie umowy Nr ZZO/000123/11/D z dnia 9 lipca 2013 roku  zmienionej aneksem Nr 5 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 5000,00 zł

3. W dniu 13.01.2016 zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe. Zapytanie  zamieszczono na stronie internetowej:  psouu-skarszewy.pl

4. W terminie składania ofert czyli do dnia 27.01.2016 do godziny 15.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp. Dane wykonawcy Punktacja
1.

Audmax, Błażej Biliński

Ul. Orzechowa 2, Królikowice

55-040 Kobierzyce

58,14 pkt
2.

Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o.

Ul. Świętojerska 5/7

00-236 Warszawa

52,36 pkt
3.

Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”

Ul. 1 Maja 7

64-915 Jastrowie

69,44 pkt
4.

Firma Consultingowo – Usługowa Biegłych Księgowych „Doradztwo” Sp. z o.o.

Ul. Hetmańska 28

82-300 Elbląg

100 pkt
5.

AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 65/66

10-292 Olsztyn

89,28 pkt
6.

DPC A. Danylczenko i spółka Sp. Jawna

Ul. Armii Krajowej 15/7

45-071 Opole

62,81 pkt
7.

Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworska

Ul. Składowa 10

19-400 Olecko

62,5 pkt
8.

Biuro Biegłego Rewidenta Wojciech Adrianowski

Ul. Oriona 37

80-299 Gdańsk

52,08 pkt
9.

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.

Ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

38,46 pkt
10.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Spektrum Iwona Lewandowska

Ul. Waryńskiego 9/32

87-100 Toruń

90,44 pkt

 

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Firma Consultingowo – Usługowa Biegłych Księgowych „Doradztwo” Sp. z o.o.

Ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg

Uzasadnienie: Najniższa cena

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

{jcomments off}