Zapytanie ofertowe nr 01/III-2016

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach, ul. Kościerska 11a, 83-250 Skarszewy składa zapytanie o cenę na:

Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki drzwiowej ( dotyczy parteru budynku).

Termin wykonania usługi: 20 kwietnia 2016r.

Miejsce wykonania: Skarszewy, ul. Kościerska 11a

Płatność w formie przelewu po wykonaniu usługi.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 18 marca 2016 do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego: PSOUU Koło w Skarszewach ul. Kościerska 11a, 83-250 Skarszewy

Termin rozpatrzenia ofert

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 21.03.2016 r., informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana w BIP na stronie internetowej psouu-skarszewy.pl w dniu 22.03.2016r.

Kryteria oceny ofert

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena oferty 100% (100 pkt.)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

                    C minimalna

Cena = ----------------------------x 100

                    C oferty badanej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 Żądania wyjaśnień potwierdzających posiadanie umiejętności i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności.

 Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,

 Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,

2. cena ofert przekracza wartość zamówienia określoną w budżecie Projektu,

3. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

Kontakt w sprawie oferty

Wszelkich informacji udziela:  Aniela Gemba – Przewodnicząca Zarządu Koła tel. 58 588-24-63 w. 12 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz załączników:

 {jcomments off}