Wakacje w Zespole Terapeutycznym to czas ciężkiej pracy. Dzieci z uwagi na okres urlopowy korzystają z terapii w sposób intensywny.

Zespół Terapeutyczny placówka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach

NOWOŚĆ!!!

Wszystkim rodzicom proponujemy comiesięczny cykl warsztatów z zakresu żywienia dzieci oraz wspomagania ich rozwoju dietą (dietoterapia).

Dobiega koniec trzyletniego programu realizowanego przez Zespół Terapeutyczny a w 90 % finansowanego przez PFRON.

Dnia 22 grudnia o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie wigilijne dzieci i ich rodziców zrzeszonych w Zespole Terapeutycznym, NPP Oleńka i OREW-ie.

W dniach 15 – 18 listopada nasi pracownicy wzięli udział w wymianie doświadczeń Polsko – Norweskich.