Dnia 3 września o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na zajęcia w Zespole Terapeutycznym.

Na spotkaniu omówione zostaną ważne kwestie związane z rozpoczynającym się nowym rokiem terapeutycznym - rozdane zostaną plany zajęć. Prosimy o niezawodne przybycie!

 

Projekt finansowany jest ze środków PFRON i środków własnych stowarzyszenia.