Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Skarszewach informuje, że od dnia 25 maja  2020 Zespół Terapeutyczny realizujący projekt finansowany ze środków PFRON -  Od samodzielności w dzieciństwie do samodzielnej dorosłości – wraca do zajęć stacjonarnych.

Praca zdalna będzie realizowana jedynie z beneficjentami, których rodzice nie wyrażą zgody na powrót do zajęć w placówce.

W związku z rozpoczęciem terapii prosimy rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym Stowarzyszeniu procedurami.

Procedury znajdujące się w załączniku poniżej należy pobrać i uważnie  przeczytać.