W najbliższym czasie czeka nas:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Skarszewach informuje, iż z dniem 1 września 2020r. uruchamiamy nową placówkę:

PSONI Koło w Skarszewach informuje, że rejestracja na rehabilitację dla osób dorosłych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 - 15.00

Nr telefonu - 533 - 728 - 386

 

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach  w oparciu o art. 35 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień  27.08.2020r. na godz. 15:30 Walne Zgromadzenie  Sprawozdawcze   Członków Koła .

PSONI Koło w Skarszewach informuje, że otrzymało dofinasowanie na realizację projektu w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej konkursu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020. Nazwa realizowanego projektu: „Nie jesteś sam”.