Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach  w oparciu o art. 35 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień  27.08.2020r. na godz. 15:30 Walne Zgromadzenie  Sprawozdawcze   Członków Koła .

PSONI Koło w Skarszewach informuje, że otrzymało dofinasowanie na realizację projektu w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej konkursu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020. Nazwa realizowanego projektu: „Nie jesteś sam”.

Dokładnie 100 lat temu, 18 maja 1920 roku, w Wadowicach, urodził się Karol Wojtyła. Przyszły papież Jan Paweł II.

Pamiętamy! 

 

5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zarząd PSONI Koło w Skarszewach z okazji Dnia Strażaka życzy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.