W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Zarząd PSONI Koło w Skarszewach informuje, że wszystkie dotychczas działające placówki:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny  Oleńka (NPPO)

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Wczesne Wspomaganie Rozwoju (NPPP)

- Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno- Wychowawczy (OREW)

- Niepubliczna Szkoła Przyspasabiająca do Pracy (NSPdP)

- Zespół Terapeutyczny (ZT)

 od poniedziałku 29 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 przechodzą na tryb nauki zdalnej przy użyciu platformy Microsoft Teams.

O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej i FB.