Zarząd PSONI Koło w Skarszewach informuje, że  uczestniczy w projekcie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

W ramach projektu Stowarzyszenie podpisało trzy umowy:

- UEB/000035/11/D z dnia 21.10.2020r na kwotę – 9828,00 zł

- UEB/000053/11/D z dnia 23.10.2020r na kwotę – 6048,00 zł

- UEB/000054/11/D z dnia 23.10.2020r na kwotę -  9072,00 zł

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 do 30.11.2020 r.