PSONI Koło w Skarszewach informuje, że otrzymało dofinasowanie na realizację projektu w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej konkursu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020. Nazwa realizowanego projektu: „Nie jesteś sam”. 

Zadanie opisane we wniosku realizowane będzie w Domu Mieszkań Chronionych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Św. Elżbiety 3a. Grupę beneficjentów stanowić będzie 15 osób z zaburzeniami psychicznymi, które na co dzień mieszkają  wraz z rodzicami  na terenie  Miasta i Gminy Skarszewy i korzystają z placówek dziennego pobytu prowadzonymi przez autora projektu.

W ramach zadania realizowane będą treningi:  samodzielności, higieniczny, kulinarny, budżetowy, społeczny i spędzania czasu wolnego.  Ponadto we wrześniu zostanie zorganizowany dwutygodniowy biwak nad jeziorem w Osieku.

Projekt realizowany będzie w miesiącach: czerwiec – grudzień w dniach od piątku od 14.30 do poniedziałku do godz. 7.00 (2 weekendy w każdym miesiącu).

W grudniu zorganizowane zostanie uroczyste zakończenie projektu dla uczestników i ich rodzin.