Dokładnie 100 lat temu, 18 maja 1920 roku, w Wadowicach, urodził się Karol Wojtyła. Przyszły papież Jan Paweł II.

Pamiętamy!