5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ten dzień powinien stać się szczególną okazją do refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz podejmowanych przez państwo działaniach mających na celu zapewnienie tym osobom możliwości korzystania z praw i wolności człowieka i obywatela na zasadzie równości z innymi.

Jak co roku mieliśmy być na uroczystej Mszy Świętej i wspólnie świętować ten dzień.

Niestety spędzamy go osobno, ale nasze działania na rzecz godności osób niepełnosprawnych nie mają granic i nie poddają się przejściowym trudnościom!

Dlatego też w każdej możliwej sytuacji  mówmy o naszych prawach... o godności... o integracji...!!!!

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Skarszewach życzy Wam wszystkim wytrwałości w codziennych zmaganiach o samodzielność i godną dorosłość. Świętujmy więc ten dzień razem!