Skład Zarządu Koła:

Przewodnicząca Zarządu Koła: Aniela Gemba

Wice-przewodnicząca Zarządu Koła: Monika Breska

Skarbnik Zarządu Koła: Sabina Marchewicz

Sekretarz Zarządu Koła: Arleta Dera

Członek Zarządu Koła: Dorota Żychowska

Członek Zarządu Koła: Kamila Suchowicz

Członek Zarządu Koła: Justyna Żołądowska

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Pietruszewska

Członek Komisji Rewizyjnej: Anna Matkowska

Członek Komisji Rewizyjnej: Emila Dera