PSONI Koło w Skarszewach działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm),

2). Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

3) Statutu PSONI,

4) Regulaminu PSONI

5) Innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia

 

Dokumenty do pobrania: