W roku 2015 Zarząd Koła podjął decyzję o rozpoczęciu budowy nowej siedziby. Nowy obiekt będzie  przeznaczony na siedzibę Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego (cały parter) natomiast piętro będzie przeznaczone na sale rehabilitacyjne.

 

W dniu 30 czerwca 2010 miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty powstającego obiektu dla osób niepełnosprawnych.

"To już trzeci i ostatni etap rozbudowy naszej siedziby" - powiedziała podczas uroczystości Przewodnicząca Pani Aniela Gemba.

 

Rok 2003 i 2004 upływa pod hasłem „Budujemy dla nas dom”.

Jesienią 2003 roku Zarząd Koła przystępuje do realizacji pierwszej części robót budowlanych, których celem jest budowa klatki schodowej oraz zakup i montaż windy. Na ten cel zostały przyznane środki z Urzędu Wojewódzkiego na nadbudowę i rozbudowę obiektów służących rehabilitacji w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia. Pozostałe środki to darowizny zakładów pracy i osób fizycznych.

 

 

Wszystko zaczęło się niepozornie w roku 1990 od cotygodniowych spotkań osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w salkach katechetycznych. Potem były biwaki w Bożym Polu Królewskim, wspólne wyjazdy na imprezy integracyjne. Inicjatorami tego ruchu byli: Ks. Prałat Roman Wesołowski – proboszcz parafii Skarszewy, ks. Wikariusz Andrzej Taliński oraz Pani Aniela Gemba.