„Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu.

Czas i tak upłynie”

Earl Nightingale

     
     

 

Dnia 25 sierpnia 2009 roku o godzinie 11.00 w Starogardzie Gdańskim przy ul. Św. Elżbiety 3a miało miejsce uroczyste otwarcie nowej placówki: Mieszkań Chronionych - Treningowych.

Uruchomienie tej placówki było możliwe dzięki środkom finansowym uzyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogłoszonego konkursu „sieć oparcia społecznego”.

Dzięki tym środkom placówka została uruchomiana, a budynek, który otrzymaliśmy nieodpłatnie został wyremontowany i doprowadzony do stanu używalności na cele mieszkaniowe.

Dom mieszkań chronionych treningowych znajduje się w mieście powiatowym – w Starogardzie Gdańskim oddalonym od siedziby autora programu około 20 km.

Placówka zlokalizowana jest w domu jednorodzinnym znajdującym się blisko centrum miasta na ul. Świętej Elżbiety 3a.

 

 

Obecnie Placówka realizuje projekt pt: „Prowadzenie treningów samodzielności w Domu Mieszkań Chronionych – Treningowych w Starogardzie Gdańskim”, finansowany ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.