I. Zarząd Koła

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

 1.

Aniela Gemba

Przewodnicząca Zarządu Koła

 2.

Agata Nikodem

Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła

 3.

Sabina Marchewicz

Skarbnik Zarządu Koła

 4.

Monika Wierzba

Sekretarz Zarządu Koła

 5.

Agnieszka Cybulska

Członek Zarządu Koła

 6.

Judyta Bolda

Członek Zarządu Koła

 7.

Anna Bartoś

Członek Zarządu Koła

 

II. Komisja Rewizyjna

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

 1.

Agnieszka Pietruszewska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 2.

Anna Matkowska

Członek Komisji Rewizyjnej

 3.

Anna Żylińska

Członek Komisji Rewizyjnej