Drukuj

 

Placówka istnieje od 1 stycznia 1998 roku.

W chwili obecnej Zespół Terapeutyczny obejmuje pomocą ponad 180 dzieci z terenów powiatów: starogardzkiego, kościerskiego, tczewskiego, gdańskiego i innych. Placówka obejmuje wsparciem dzieci i młodzież od 0 do 16 r.ż. z różnymi deficytami.

Z roku na rok Zespół Terapeutyczny rozwija się i udoskonala tak, aby w jak najlepszy sposób pomagać dzieciom i ich rodzinom.

Poza terapią specjalistyczną organizujemy również konferencje, warsztaty oraz szkolenia dla rodziców, nauczycieli, lekarzy. Prowadzimy diagnozy przesiewowe. Organizujemy pikniki integracyjne, wycieczki, zabawy. 

 

Prowadzimy następujące formy wsparcia:

 

 

Niektóre ze stosowanych metod i form pracy:

 

 

Do udziału w projekcie finansowanym przez PFRON zakwalifikowane zostają dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Placówka realizuje projekty  finansowane ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.