Wszystkie metody pracy dydaktycznej oraz terapii i rehabilitacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych wychowanków.

W procesie edukacji wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne, nowatorskie sprzęty i dostosowania.

Poniżej niektóre ze stosowanych metod i form pracy:

Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz – stanowi podstawę pracy w zakresie nauki czytania i pisania.

Metoda Ośrodków Pracy –  metoda stanowiąca podstawę w pracy pedagogicznej nastawionej na różnorodność  i kreatywność.

Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna AAC – komunikacja przeznaczona dla uczniów, którzy nie posługują się mową czynną lub jest ona znacznie ograniczona. W ramach tej formy pracy wykorzystywane są specjalistyczne sprzęty umożliwiające komunikację w tym: trzy "Cyber Oka", tablety z oprogramowaniem w tym Mówik, różnorodne komunikatory dźwiękowe i albumy, piktogramy, symbole Makaton itp. naszym celem jest dać możliwość porozumiewania się każdemu dziecku. Od 2017 r. działa biblioteka AAC.

Rehabilitacja ruchowa – niewątpliwie jedna z głównych terapii stosowanych w naszym ośrodku. Fizjoterapeuci wyszkoleni w różnorodnych metodach pracy, mający do dyspozycji wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny każdego dnia walczą o sprawność ruchową naszych wychowanków. Jesteśmy świadomi, że to właśnie od tego zależy zakres samodzielności, poczucia sprawczości i zadowolenia naszych dzieci. Podczas rehabilitacji wykorzystywane są sprzęty: platforma wibracyjna, kombinezony Dunag, kombinezon Upsee, sprzęt do terapii ręki Hocoma, sprzęt do drenażu limfatycznego, pionizatory, wielofunkcyjny rotor do kkg i kkd, sprzęt do fizykoterapii oraz wiele innych.

Hipoterapia, dogoterapia, alpakoterapia – czyli ogólnie mówiąc zooterapia stanowiąca cześć wijeskiego zakątka, jednak indywidualnie dostosowana do dziecka. pozwala na osiągnięcie celów zarówno w rozwoju ruchowym, komunikacyjnym jak i emocjonalnym i poznawczym.

Klocki Numicon – „zabawa” z klockami stanowi alternatywę dla nauki matematyki.

Trening słuchowy A.Tomatisa – jest to cykl sesji terapeytycznych z indywidualnie opracowanym programem słuchowym. kwalifikacje do objęcia terapią są dokonywane przez zespół specjalistów z udziałem lekarza neurologa. Oddziaływanie muzyki o odpowiedniej częstotliwości pozwala na zwiększanie zdolności słuchowych, komunikacyjnych oraz redukowanie napięcia. W terapii często wykorzystywany jest również głos matki nierzadko przynoszący jeszcze lepsze efekty terapii.

Praktyczna edukacja przyrodnicza w Wiejskim Zakątku – edukacja nastawiona na poznawanie świata przyrody w tym: roślin, zbóż, zwierząt gospodarskich i dzikich, ptactwa, ryb, poznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie, obserwacji zmian atmosferycznych itp. W ramach edukacji przyrodniczej odbywają się również spotkania z leśnikiem, pszczelarzem, weterynarzem itp.

Trening kulinarny w OrewCafe – trening obejmuje nabywania podstawowych umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania i spożywania posiłków, ponadto wyposażona w wysokiej jakości sprzęt kuchnia wprowadza uczniów w prawdziwie kulinarny świat a obsługa "klientów" daje możliwości rozwoju zawodowego i społecznego.

Trening samoobsługi i trening higieniczny – trening obejmujący naukę samodzielności w codziennych  higienicznych w tym: zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, w jak największym stopniu samodzielne korzystanie z toalety, samodzielne mycie i kąpiel, samodzielna zmiana pozycji, samodzielne spożywanie posiłku, samodzielne porządkowanie miejsca pracy, samodzielne przemieszczanie się, umiejętność korzystania z miejsc użyteczności publicznej, umiejętność korzystania z środków komunikacji, treningi są realizowane również w trybie stacjonarnym podczas pobytu w Mieszkaniach Chronionych Treningowych w Starogardzie Gdańskim, gdzie wychowankowie mogą kształtować swoją samodzielność w pełni i całodobowo. W ramach tej edukacji odbywają się również warsztaty ochrony zdrowia prowadzone przez pielęgniarkę oraz przegląd jamy ustnej cyklicznie dokonywany przez stomatologa.

Grupowa i indywidualna terapia psychologiczna – zajęcia grupowe dostosowane do zaistniałych sytuacji trudnych w grupach. Terapia nastawiona na kształtowanie postaw społecznych, relacji rówieśniczych, pełnienia ról społecznych, współpracy, zachowań asertywnych, poczucia przynależności i tożsamości.

Terapia z wykorzystaniem interaktywnego robota PARO - to  zajęcia w których wychowankowie w małych grupach (2-3 osobowych) doświadczają interakcji z Foką - niezwykłym robotem odczytującym emocje oraz ograniczenia dzieci. Terapia wpływa na rozwój komunikacji, otwartość na bodźce zewnętrzne, eliminowanie lęku, zmniejszanie napięcia itp. 

Edukacja patriotyczna i trening społeczny – edukacja kształtująca wiedzę na temat naszego kraju, Unii Europejskiej, wiedzę o społeczeństwie, edukacja praw człowieka w tym obrony praw osób niepełnosprawnych. Edukacja obejmuje również nabywanie umiejętności i wiedzy o zasadach ruchu drogowego oraz spotkania z pracownikami służb społecznych.

Edukacja muzyczna – edukacja obejmuje uwrażliwianie uczniów na piękno muzyki, wprowadzanie gry na prostych instrumentach muzycznych, elementy logorytmiki i muzykoterapii, choreoterapia.

Edukacja komputerowa i wydawnicza – zajęcia obejmują pracę ze sprzętem multimedialnym, uczniowie korzystają z dostosowanych programów multimedialnych, sale dydaktyczne są wyposażone w sprzęt komputerowy oraz tablice multimedialne. W ramach tej edukacji uczniowie prowadzą gazetkę Fakty o nas, gdzie mogą sprawdzić się jako dziennikarze i redaktorzy, a ich praca pozwala na szersze zastosowanie umiejętności komputerowych. 

Edukacja sportowa – w ramach edukacji odbywają się grupowe ćwiczenia ruchowe, zawody sportowe dostosowane do możliwości ruchowych uczniów, propagowanie wiedzy o sporcie w tym: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i innych, uczniowie śledzą sukcesy polskich sportowców. Ponadto edukacja obejmuje zajęcia na hali sportowej, siłowni oraz basenie.

Rozwijanie twórczości i kreatywności – aktywność twórcza naszych uczniów jest szczególnie ważna w rozwijaniu umiejętności manualnych oraz wrażliwości na piękno. W ramach tej edukacji prowadzona jest arteterapia w tym szeroko pojęta papieroplastyka. Wychowankowie tworzą obrazy i formy przestrzenne, które biorą udział w konkursach organizowanych przez placówki z całego kraju.

Teatr ArtOrew – teatr działający przy naszym OREWie, którego aktorami są zarówno wychowankowie jak i wychowawcy i rodzice. Głównym obszarem działań teatru jest propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych, zwiększanie otwartości i rozumienia naszych ograniczeń oraz szerzenie szeroko pojętych wartości chrześcijańskich.

Grota solna - zajęcia realizowane w specjalnie przygotowanej sali, wyposażonej w tężnie solankową oraz panele i lampy solne. podczas zajęć dzieci bawią się w solnych piaskownicach a wszystko to, aby zwiększyć ich odporności i poprawić kondycję zdrowotną.

Zabawa i programowanie - w ramach tej formy terapii wykorzystywane sa specjalistyczne programy rewalidacyjne i edukacyjne na interaktywnym dywanie oraz photon - mały przyjazny robot. 

Aktywna rekreacja – w tym obszarze znajdują się wszelkie imprezy kulturalne i rekreacyjne organizowane przez nasze Stowarzyszenie i inne placówki z terenu Powiatu Starogardzkiego, ponadto organizowane są wycieczki edukacyjne i krajoznawcze. Nasi wychowankowie zwiedzili już wiele miejsc a coroczna kilkudniowa wycieczka jest największą atrakcją.

Ponadto co roku realizowane są specjalnie opracowane programy profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne.