mgr Agnieszka Cybulska - Kierownik placówki, pedagog specjalny

mgr Beata ZblewskaLogopeda.

 

mgr  Anna Gołąbek  – Fizjoterapeuta.

mgr Emilia Wojciechowska  – Logopeda.