Judyta Bolda – Kierownik WTZ

W WTZ pracuje od 09.2010 roku, wykształcenie wyższe:

- Studia magisterskie – Pedagogika ogólna

- Studia licencjackie – Pedagogika integracyjna i terapia pedagogiczna

  •  Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika; Zarządzanie oświatą

 

Karolina Maczkowska – Fizjoterapeutka

W WTZ pracuje od 08.2009 roku, wykształcenie wyższe:

- Studia licencjackie – Fizjoterapia

- Wcześniej pracowała jako instruktor terapii zajęciowej oraz fizjoterapeutka w innej placówce.

Lech Kluge – Muzykoterapeuta

Paweł Żołądek – instruktor kultury i sportu, Wychowanie fizyczne, specjalność piłka siatkowa - pracuje od 01.12.2016r

 

 

PRACOWNIA WIKLINIARSKO-STOLARSKA

Sylwia Jankowska – Instruktor Terapii Zajęciowej /logopeda/ zastępca kierownika

W WTZ pracuje od 01.2005 roku, wykształcenie wyższe:

- Studia magisterskie – Pedagogika ogólna,

- Studia licencjackie – Pedagogika, wczesna edukacja i logopedia.

PRACOWNIA RĘKODZIELNICZO-KALETNICZA

Monika Pałubicka - Instruktor Terapii Zajęciowej

W WTZ pracuje od 10.2006 roku wykształcenie średnie:

- studia licencjackie - pedagogika resocjalizacyjna z aktywnością fizyczną. Zatrudniona od 01.04.2006r.

 

PRACOWNIA MODELARSKO - OGRODNICZA

Maria Wąsewicz - Instruktor Zawodu

Technikum rolnicze, terapia zajęciowa - kurs

 

 PRACOWNIA KULINARNO-DEKORACYJNA

Beata Gemba – Instruktor zawodu

W WTZ pracuje od początku 2003 roku, liceum ogólnokształcące:

 

PRACOWNIA STOLARSKA

Tomasz Serocki - Instruktor Terapii Zajęciowej

W WTZ pracuje od 01.2005 roku, wykształcenie wyższe:

- Studia licencjackie – Pedagogika integracyjna i terapia pedagogiczna.

 

PRACOWNIA PRZYRODNICZO - FLORYSTYCZNA

Joanna Morawska  – Instruktor zawodu

Wczesna Edukacja i Logopedia

 

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Joanna Gibas – W WTZ pracuje od 09.2010 roku, wykształcenie wyższe:

- Studia magisterskie – Pedagogika specjalna, Rehabilitacja społeczna i zawodowa z doradztwem

- Studia licencjackie – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza