W 2016 roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu Koła, współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego oraz ludzi dobrew woli nasz Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy otrzymał nową siedzibę. Obecnie dysponujemy: 

  • pięknymi salami dydaktycznymi dostosowanymi do potrzeb psychofizycznych dzieci z bezpośrednim dostępem do przestronnych toalet;
  • salami do zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych;
  • dużą świetlicą z kafejką dydaktyczną OrewCafe;
  • placem zabaw Fikolandia oraz możliwością korzystania z placu rekreacyjnego naszego Stowarzyszenia a w tym:
  • ogrodzonym, bezpiecznym boiskiem,
  • terenem piknikowym ze scena i wiatą,
  • zarybionym stawem przy którym działa klub wędkarski  Pstrąg do którego należą również uczniowie OREWu
  • ogrodem terapeutycznym, gdzie realizowane są treningi zawodowe
  • oraz terenem Wiejskiego Zakątka, gdzie zwierzęta, ptactwo, ryby oraz różnorodna roślinność sprzyjają procesowi edukacji i terapii, na tym terenie znajduje się również miejsce do realizacji warsztatów garncarskich.

 Myśląc o bezpieczeństwie naszych wychowanków siedziba OREW wraz z rozległym terenem jest monitorowana a każdy fragment dostosowany do różnych niepełnosprawności.

Ponadto przy wjeździe do naszych placówek  znajduje się kapliczka św. Kingi – patronki naszego Stowarzyszenia, gdzie odbywają się coroczne uroczystości oraz modlitwy min. nabożeństwo majowe, różaniec, modlitwy przed naszą drogą krzyżową, rocznice upamiętniające pontyfikat św. Jana Pawła II i inne.