W dniu 27 sierpnia 2019 roku odbyła się uroczystość związana z obchodami 10-lecia postania Mieszkań Chronionych – Treningowych.

Krótki rys historyczny:

Uruchomienie tej placówki było możliwe dzięki środkom finansowym uzyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogłoszonego konkursu „sieć oparcia społecznego”.

Dzięki tym środkom placówka została uruchomiana, a budynek, który otrzymaliśmy nieodpłatnie został wyremontowany i doprowadzony do stanu używalności na cele mieszkaniowe.

Późniejsze funkcjonowanie placówki możliwe jest dzięki środkom  pozyskanym w kolejnych konkursach PFRON w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dom mieszkań chronionych treningowych znajduje się w mieście powiatowym – w Starogardzie Gdańskim oddalonym od siedziby autora programu około 20 km.

Placówka zlokalizowana jest w domu jednorodzinnym znajdującym się blisko centrum miasta na ul. Świętej Elżbiety 3a.

 

 

Dziękujemy:

Zarządowi Koła PSONI w Skarszewach,

Anieli Gemba – przewodniczącej Zarządu Koła, pomysłodawczyni utworzenia w sierpniu 2009 roku Domu MCH-T, autorce projektów, dzięki, którym dzisiaj obchodzimy jubileusz 10-lecia.

Dyrektorowi oddziału pomorskiego PFRON P. Dariuszowi Majorek oraz P. Annie Dzierzgwa – oddział pomorski PFRON jest jednostką finansującą projekty Domu MCH-T oraz odpowiada za ich prawidłową realizację.

Wszystkim, którzy reprezentują Urzędy Użyteczności Publicznej,

Kierownikom, Pracownikom, Uczestnikom zajęć i Uczniom WTZ, ŚDS i OREW,

Administracji PSONI Koło w Skarszewach oraz Panom kierowcom,

Rodzicom i Opiekunom, byłym Mieszkańcom, byłym Pracownikom, Wolontariuszom oraz Przyjaciołom Domu MCH-T.

 

 

List do rodziców i opiekunów

Kochani Rodzice i Opiekunowie

dziękujemy Wam za to że

pozwalacie Nam uczyć się jak radzić sobie samemu,

żyć jak inni ludzie,

że możemy być szczęśliwi, bo robimy coś samodzielnie,

nie czujmy się gorsi od innych, bo nie zabraniacie nam być dorosłymi,

nie zastępujecie nas, ale nam pomagacie,

słuchacie  tego, czego my chcemy a nie tego czego wy chcecie.

 

Wiemy, że nas bardzo kochacie, więc dajecie nam więcej wolności.

Kochamy was i dziękujemy za życie, które nam daliście!

Dziękujemy, że jesteście,

Dziękujemy, że my jesteśmy!

 

Jednym z największych odkryć, jakie uczynił człowiek i jedną z najpiękniejszych dla niego niespodzianek jest odkrycie, że może on uczynić to, o czym ze strachem sądził, że nie potrafi uczynić.” Henry Ford

 

Zapraszamy do GALERII