Mieszkania Chronione Treningowe placówka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach

realizuje projekt w ramach Konkursu nr 24 PFRON zadań zlecanych - cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Nazwa projektu: Prowadzenie treningów samodzielności w Domu Mieszkań Chronionych – Treningowych w Starogardzie Gdańskim;


Termin realizacji projektu:  1 kwietnia 2016 – 31 marca 2018

Projekt wieloletni:
I okres realizacji  01.04.2016 – 31.03.2017
II okres realizacji 01.04.2017- 31.03.2018

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.


Warunki rekrutacji do projektu:

  • Wiek: dorosłe osoby niepełnosprwne,
  • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • projekt skierowany w szczególności do uczestników ŚDS, WTZ oraz OREW.

Oferowane formy wsparcia:

  • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
  • trening kulinarny
  • trening higieniczny
  • trening zarządzania pieniędzmi
  • trening komputerowy
  • trening adaptacyjno – integracyjny
  • trening ogrodniczy

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

  2016 2017
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Rekrutacja beneficjentów do projektu X X X X X X X X X X X X
Opracowanie IPD X X X X X X X X X X X X
Trening  kulinarny X X X X X X X X X X X X
Trening  higieniczny X X X X X X X X X X X X
Trening  zarządzania pieniędzmi X X X X X X X X X X X X
Trening  komputerowy X X X X X X X X X X X X
Trening  adaptacyjno – integracyjny X X X X X X X X X X X X
Trening  ogrodniczy X X X X X X X          
                           


Projekt ma charakter lokalny.

Rada Programowa MCh-T  w porozumieniu z kierownikami placówek oraz osobami sprawującymi opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, wydaje decyzję o uczestnictwie w projekcie Domu MCH - T.

Wszystkie działania placówki skierowane do beneficjentów w ramach niniejszego projektu są bezpłatne.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych PSOUU Koło w Skarszewach.