Drukuj
Odsłony: 926

 

Spotkanie rekrutacyjno – organizacyjne dla chętnych uczestników Centrum Wspierania Rodziny w dniu 28.01.2020 r. godz. 14.000 w GOPS.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach realizując projekt pn.  ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE SKARSZEW POPRZEZ UTWORZENIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY prowadzi nabór chętnych osób, które chcą uczestniczyć w zajęciach organizowanych na rzecz mieszkańców rejonu objętego rewitalizacją Skarszew.  Projekt realizowany będzie od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. Celem PROJEKTU jest minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze objętym rewitalizacją, poprzez zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów rewitalizacyjnych naszego miasta.  Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach programu uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy prawnej,  psychologicznej i terapeutycznej. Będą prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne,  kompensacyjne i logopedyczne. Organizowane będę zajęcia  z animatorem na świeżym powietrzu. Prowadzone będą grupy wsparcia. Będzie działał punkt wsparcia opieki domowej w formie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Będą można uczestniczyć w warsztatach umiejętności dla rodziców, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę – będą to zajęcia dla rodziców wraz z ich dziećmi. Przewidziane jest także wsparcie asystenta rodziny.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9 dnia 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godzinie 14ºº   w pokoju    nr 9 na I piętrze.

Serdecznie zapraszamy osoby z  niżej wymienionych rejonów Skarszew do współpracy i zgłaszania swego uczestnictwa do  wzięcia udziału w projekcie.

 

Obszar rewitalizacji obejmuje następujące ulice: Szkolna, Kowalska, Kościelna, Zduńska, Św. Jana, Zamkowa, Górna, Dworcowa, Wąska, Mickiewicza, Sobieskiego, Młyńska, Pl. Hallera.

Centrum Wspierania Rodziny zostało utworzone w ramach realizacji projektu RPPM.06.02.02-22-0010/17 pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny.”  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerem, który będzie prowadził placówkę jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach.