Drukuj
Odsłony: 2173

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach , uprzejmie informuje Mieszkańców Gminy Skarszewy, że w dniu 05.12.2019 r. została podpisana Umowa pomiędzy Gminą Skarszewy a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach o partnerstwie na rzecz Realizacji projektu pt. „Rozwój Usług Społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny" .

Centrum Wspierania Rodziny ma rozpocząć swoją działalność od 01.02.2020 r. w Skarszewach przy ul. Dworcowej 9 .

Centrum Wspierania Rodziny jest dziewiątą Placówką prowadzoną przez nasze Koło.

Zarząd Koła realizując projekt „Centrum Wspierania Rodziny" robić będzie wszystko, aby służyła ona rodzinom, dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym.

Działania Placówki skierowane będą do osób które zgłoszą chęć uczestniczenia w zajęciach i będą zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach.

Każdy kto trafi do CWR otoczony będzie wsparciem, pomocą oraz opieką w zależności od potrzeby uczestnika.

W Centrum Wspierania Rodziny wsparcia udzielać będą:

  1. Psycholog
  2. Socjoterapeuta
  3. Terapeuta ds. uzależnień
  4. Asystent Rodziny
  5. Radca Prawny 
  6. Streetworker
  7. Wychowawcy grup 
  8. Logopeda 

Centrum Wspierania Rodziny czynny będzie od godz. 8,00 do 20,00 wg harmonogramu.

Zarząd Koła informuje wszystkich zainteresowanych taką formą wsparcia, że Regulamin placówki wraz z drukami niezbędnymi do kwalifikacji ukarzą się na naszej stronie do końca stycznia br.

 

Zapraszamy

Z poważaniem

Aniela Gemba

Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI